psikolog - psikiyatrist.COM
Antalya Psikiyatri , Psikoterapi ve Danışma Merkezi
Psikiyatrist - Psikoterapist
Uzm.Dr. Emine Filiz ULUHAN

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad. 1460 Sok.
No:6 K:3 D:24 TURUNÇ PLAZA ANTALYA
0242 311 44 33»MASAL TERAPİSİ

MASAL TERAPİSİ

Masal terapisi eğitim, terbiye, motivasyon, psikolojik gelişim ve bir psikoterapi aracı olarak kullanılabilmektedir.

Masal terapisini dört kısımda özetleyebiliriz;

1.Deneyimin kulaktan kulağa aktarılması: Çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevre içinde dünya ile doğru ilişki kurabilmesi eğitimini kapsar. Masal terapisi bireylere, genellikle çocuklara gerekli ahlaki normları ve kuralları aktarma yöntemidir. Bu bilgi masallar destanlar ve atasözlerinde gizlidir. En eski sosyalizasyon, deneyim ve tecrübelerin nesilden nesile aktarılma şeklidir.


2.Gelişim aracı olarak masal terapisi: Masal dinleme, masal uydurma ve masalı yorumlama süreci çocukta varoluşun en temel öğelerinden olan fantezi ve yaratıcılık kısmını geliştirmektedir. Temel karar verme mekanizmasının oluşumunu da destekler. Aynı mekanizmalar yetişkinlerde de işlemektedir. Bu nedenle bir çok terapist, eğitmen ve yaşam koçu danışanlarına hayatın getirdiği problemleri daha etkin ve hızlı biçimde çözmeye yardımcı olması için masalları kullanmaktadır.


3.Öykü olarak masal terapisi: İnsan masalları dinlerken onları kendi hayat senaryosunun içine yerleştirmekte ve içselleştirmektedir. Çocuklarda bu süreç daha renkli ve aktif işlemektedir. Bir çok çocuk aynı masalın tekrar tekrar okunması için ısrar eder. Öyküsel psikoterapi ve Jung’un yaklaşımlarında çocuk masallarına özel önem verilmiştir.


4.Psikoterapi olarak masal terapisi: Burada amaç masalların doğrudan psikolojik destek ve tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Masal terapisti danışana masal okurken, anlatırken, anlattırırken, oynatırken bilinçdışına daha kolay ulaşarak psikolojik sorunlara çözüm bulma olanağı sağlamaktadır. Masal terapileri hem bireysel hem grup çalışmalarında uygulanabilmektedir.

Masal terapisi çalışmalarında;

1. Danışan masal içinde kendi algılayışlarını ve sosyal tutumlarını oldukça renkli şekilde ortaya koyar. Masalın senaryosuna kilit etkide bulunur.

2. Masal kişinin erken dönem yaralarına dokunur. Böylece senaryo içinde kişinin varoluşunu yaşayabilmesine olanak sağlar.

3. Danışan masalı güncel içeriği ile doldurur. Masalın içeriğine bakarak danışanın şu an sahip olduğu yaşantısı ve var olan kaygıları gözlemlenebilir. Böylece masal terapisti terapi sırasında hangi alana yoğunluk göstermesi gerektiğine karar verir ve o alanda çalışır.

4. Masal terapisi ile çalışmanın farklı yolları vardır. En yaygın olanlar; *var olan bir masalı tartışmak *danışan masalı olarak adlandırılan danışan tarafından yazılan masal ile çalışmak *var olan bir masalın sahnelenmesi, dramatize edilmesi (rol yapmak veya kukla tiyatrosu gibi) *masal motifleri üzerinden resim ve sanat terapisi çalışmaları .

Masal terapisi çalışmalarında en önemli unsur danışan masallarıdır. Terapi iki gerçeklik üzerine oturtulmuştur.

1.Her insan masal yazabilir, uydurabilir. Yani bu beceri insan doğasının bir özelliğidir.

2.Sadece masal yazma süreci bile güçlü terapötik etkiye sahiptir.

Rus terapistler T.Zinkeviç ve Evstingeyeva masal terapilerini üç basamakta tanımlamışlardır.

1.Gevşeme, yavaşlama, rahatlama: Bu yaratıcı etkinlik gevşemek ve sonraki masal yazma aşamasına hazırlıktır. Bu etapta danışana resim yapması veya oyun hamuru, çamur gibi materyallerden heykel yapması önerilir. Ya da terapist kendisinin seçtiği bir masalı okuyabilir.

2.Masal yazma aşaması: Gevşeme, yavaşlama çalışmaları ile rahatlayan danışana masal yazması teklif edilir.

3.Masalı okuma ve bitiriş: Terapinin en önemli noktası danışanın yazdığı masalı terapiste okuduğu zamandır. Bu aşama danışan için olduğu kadar terapist için de önemlidir. Danışan kendi eserini sunarken heyecan ve kaygı duyarken terapist danışanın iç dünyası ile tanışmaktadır. Terapist masal okunduktan sonra bu masalın kişi için önemini, ne anlama geldiğini ve kişinin masalı beğenip beğenmediğini sorgular. Masal, danışanın ruhsal durumunu belirleme, iyileştirme ve iyiliğin sürdürülmesi hedefleriyle terapötik amaçlı kullanılabilir.