psikolog - psikiyatrist.COM
Antalya Psikiyatri , Psikoterapi ve Danışma Merkezi
Psikiyatrist - Psikoterapist
Uzm.Dr. Emine Filiz ULUHAN

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad. 1460 Sok.
No:6 K:3 D:24 TURUNÇ PLAZA ANTALYA
0242 311 44 33»Başarmanın Sırrı

Başarabileceğine inanmak, başarmanın ilk basamağıdır. Anton Chechow bunu iki kelimede çok güzel özetlemiştir. “İnsan, inandığıdır.”

Peki, inanç nedir? İnanç, yaşama anlam kazandıran, yönümüzü ve hedefimizi belirleyen tüm yargı, istek ve prensiplerdir.

İnançlar, etkili ve başarılı bir yaşamın hayata geçirilmesinde en temel araçlardır. Amacımıza giden yolda inançlar bize bir yol göstericidir. Beyin kendisine ne söylenirse onu yapar ve bu da inançla olur.

Başarıya inananlar başarılı, başarısızlığa inananlar başarısız olurlar. Başarıya giden yol uzundur. Hedefe ulaşmak için önce inanmak, sonra istediğiniz sonuçları bilmek, harekete geçmek ve başarılı oluncaya dek gereken adımları atabilmek, çalışmak ve yeterli esnekliği göstermek lazımdır.

Başarılı olmak için her şeyin bir neden ve amaç için var olduğuna inanın, her durumda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayın ve çalışmayı bir hobi gibi görün.

Başarılı bir insan olmak için;

1- Her zaman olumlu düşünün.

2- Mutlaka belli hedefiniz olsun.

3- Başarabileceğinize inanın.

4- Büyük düşünün.

5- İçsel sesinize dikkat verin.

6- Çok çalışın.

7- İlke ve değerlerinize sahip çıkın.

8- Özgüvenli olun.

9- Zamanı boşa harcamayın, zamanı programlayın.

10-Strese yenik düşmeyin.

11-Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak kendinizi geliştirin.

12-Hoşgörülü ve sevecen olun.

13-Dostluğa değer verin, dost olun, dost edinin.

14-Mazeretlere sığınmayın.

15-Vazgeçmeyin.

16-İyi iletişim kurun.

17-Mutluluğu da bir başarı olarak görün.

18-Kendinizi iyi ve kötüye hazırlayın.

 

Sizi hedefinize ulaştıracak bilgi ve becerilere sahip olmadıkça amacınıza ulaşamazsınız. İnsanlar gereken bilgi ve beceriye sahip olacak öz kaynaklara sahiptir. Yeter ki bu kaynakları iyi değerlendirelim. Potansiyelinizi bilin ve onu heba etmeyin. Ancak, hedefsiz potansiyelin hiçbir anlamının olmadığını da unutmayın.

Birçok araştırma, hedeflerini yazarak ortaya koyanların daha başarılı olduklarını doğrulamaktadır. İstediğinizi elde etmenin yegâne yolu ne istediğinizi bilmektir. Kendi planınız yoksa başkaları sizi kendi planına uydurur. Bu bakımdan aylık, yıllık hedefleri olumlu cümlelerle yazmak ve planlamak hedefe ulaşmanın ilk basamağıdır.

Başarı, dış ve iç başarı olarak ikiye ayrılır. Dış başarı, toplumda, yaşamda dışsal olarak görülen maddi ve manevi kazanımlardır. Dış başarıyı elde etmek için yaşamdaki temel amacımızı saptamalı; hayal gücümüzü geliştirmeli; sürekli değişim ve gelişim çabası içinde olmalı; insanlara ve olaylara yapıcı, işbirlikçi, bölüşümcü yani pozitif yaklaşmalı; yaşamın iyi, kötü, güzel, çirkin her boyutunu paylaşabilmeli ve sinerji yaratmalıyız.

Dış başarıyı yaratan itici güç ise iç başarıdır. İç başarısı gelişmiş bir insan;

1- Sorun değil, çözüm üretir.

2- Kendisi ve çevresiyle barışıktır.

3- Hoşgörülüdür.

4- Alçak gönüllülük, sadakat, dayanışma, cesaret, sabır, çalışkanlık, hakkaniyet, değer bilme dayanışma, koşulsuz sevme gibi değerlere sahiptir.

5- İçsel sesini dinler, içsel motivasyonlarla hareket eder.

6- Özsaygılı, özdisiplinli ve özgüvenlidir.

7- İnsanlarla pozitif bir iletişimi vardır.

8- Mizacın değil, değerlerin denetimindedir.

Mazeret bulma, başarıyı engelleyen en önemli faktörlerdendir.

Kesinlikle mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Yaşlıyım, çok gencim, sağlığım yetersiz, eğitimim yetersiz, şansım yok, zeki değilim, kimse beni anlamıyor gibi mazeret ve negatif düşünceler başarıyı engeller. Sıradan insanların öne sürdüğü tüm bahaneler, başarılı insanlar için hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Sürekli tekrarlanan mazeretlere doğru olmasa bile kişi de zaman içinde inanır ve bu mazeret bilinçdışına yerleşir.

Kendi zekâ gücünü ve bireysel kapasitesini küçümseyip, diğer insanlarınkini abartmak yapılan büyük hatalardandır. Ne kadar zekâya sahip olunduğundan ziyade zekânın nasıl kullanıldığı önemlidir. Zekâya yol gösteren düşünceler sahip olunan zekâdan çok daha önemlidir.

Düşünebilme yeteneğinizin bilgileri ezberlemekten daha önemli olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

Aklınızın olumsuz düşünmesine izin vermeyin. Başlamak için hiçbir şey geç değildir.

Başarılı insan hiçbir işini şansa bırakmaz. Şans mazeretini yok etmenin yolu, neden-sonuç ilişki yasasını kabullenmekten geçer. Bir insanın geleceğini yönlendiren şey şans değil, hazırlık, planlama ve düşünerek üretme sürecidir. Hiçbir efor sarf etmeden başarı elde etme hayallerine kapılmamalıdır.

Başarıyı engelleyen alışkanlıkları şöyle özetleyebiliriz;

1- İşleri ertelemek

2- Dakik olmamak

3- Sürekli bahane üretmek

4- Sürekli memnuniyetsiz olmak, her şeyi eleştirmek

5- Hayır diyememek

6- Dinlememek

7- Başkalarını suçlamak

8- Gerçeğe saygı duymamak

9- Tedirgin ve endişeli olmak

10-Dedikoducu olmak, fazla konuşmak

11-Duyguların esiri olmak

12-Zamanın değerini bilmemek

13-Ayrıntılara önem vermemek

14-Kazandığından fazla harcamak

15-Kıymet bilmemek, takdir etmemek

Başarının en büyük düşmanı korkudur. Korkunun çoğu psikolojiktir. Onu yenmeden önce varlığını kabul etmeliyiz. Kararsızlık ve erteleme korkuyu büyütür.

Başarılı insan belleğinde olumlu düşünceleri tutarken, başarısız insan olumsuz düşünceleri tutar.

İçe dönük konuşabilen insanlar daima başarırlar. İçe dönük konuşma yapamam yerine yapabilirim demektir. Bu da özgüvenle olur. Başarılı olabilirim, olumlu düşünebilirim, hedeflerimi gerçekleştirebilirim, daha yaratıcı olabilirim, konsantrasyonumu sağlayabilirim gibi önermeler eski olumsuz kalıpları silen içe dönük konuşmalardır. Başarı ya da başarısızlığımız iç konuşmamızda kendimize ne söylediğimize bağlıdır. Beyin sadece en çok söylediğimiz şeye inanır. Birine kırk kez deli dersen, deli olur atasözü bunu desteklemektedir.

Özetlersek; programlama inançları, inançlar tutumları, tutumlar duyguları yaratır. Duygular eylemleri belirler. Eylemler sonuçları doğurur. Başarı ya da başarısızlık bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkar.